Verzekering

Als er een uitvaartverzekering is dan betreft het een kapitaalverzekering of een ‘natura’ verzekering.
U bent niet verplicht om de uitvaart te laten regelen door het bedrijf bij wie de verzekering is afgesloten.
Het maakt niet uit waar u verzekerd bent.
In Nederland bent u vrij om te bepalen wie de uitvaart voor u verzorgt.

Vaak staat er op de polis of in de bijlage van de verzekering een telefoonnummer dat u moet bellen na een overlijden. U bent dit echter niet verplicht.
Het is goed om te weten dat u met elke uitvaartverzekering terecht kunt bij iedere uitvaartbegeleider of uitvaartondernemer.

Een kapitaalverzekering keert het verzekerde bedrag uit na overlijden. Dit bedrag mag alleen besteed worden aan diensten en goederen ten behoeve van de uitvaart.

Een ‘natura’ verzekering keert geen geld uit.
De overledene heeft recht op een standaardpakket van diensten en goederen. Leest u de polisvoorwaarden van deze verzekering na om te kijken wat er geregeld en vergoed wordt. Als u iets extra wilt, houdt u er dan rekening mee dat hiervoor vaak veel bijbetaald moet worden.
Als blijkt dat de wensen niet meer bij het ‘standaardpakket’ aansluiten, kunt u er zelfs voor kiezen om, in overleg met de verzekeringsmaatschappij, het ‘natura’ pakket om te zetten in een geïndexeerd bedrag. Hierdoor kunt u weer vrije keuzes maken.

Is er geen uitvaartverzekering dan bent u sowieso vrij in alle keuzes die u maakt en past u deze aan op het budget dat u wilt of kunt besteden.

foto Bo strand

Kiest u voor Amerata uitvaartzorg dan bepaalt u alles zelf. Wij hanteren een basistarief en hiernaast worden alle andere kosten één op één aan u doorberekend.
Na de uitvaart ontvangt u van ons een totaalfactuur. Bij de factuur vindt u de originele nota’s van derden die goederen en/of diensten geleverd hebben.
Dus geen extra provisies of verborgen winst.